Zhongshan power Food Enterprise Co.
Address: liandong lndustrial Road, xiaolan Zhongshan, Guangdong, CHINA
Tel: (0760) 22247788 (68lines)
Fax: (0760)22247363 postcode: 528416
Website: http://www.power-foods.con.cn
E-mail: power@powe-foods.con